Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Kuntalaisaloite / Nyrkkeilysäkki nuorisotalolle

JARDno-2019-2699

Valmistelija

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Nuorisotalon aktiivikävijät ovat Urho Reinan johdolla  jättäneet kuntalaisaloitteen 15.11.2018 Nyrkkeilysäkin hankinnasta nuorisotalolle. Aloitetta on pohdittu useilla tahoilla monista eri näkökulmista. Liikunta ja sen harrastaminen sekä seuratasolla, että omatoimisesti on aina kannatettavaa. Nuorisotalon toimintojen kehittäminen nuorten toiveiden mukaisesti kuuluu nuorisopalvelujen perustehtäviin. Nuoristalotoiminnassa on kuitenkin huomioitava useita eri näkökulmia toimintojen toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi turvallisuus.Nyrkkeilysäkki tarvitsee tilaa, koska se heiluu vapaasti katosta roikkuessaan. Myös lattialla seisovien mallien ympärille pitää jäädä tilaa, jotta harjoittelu olisi turvallista ja tehokasta. Tilaa olisi oltava n. 1,5 metriä säkin ympärillä. Tällaisen tilan rajaaminen avoimessa toiminnassa merkitsee yhden henkilöresurssin sitomista toiminnan valvomiseen ja muiden talolla olijoiden turvaamiseen, sekä muiden toimintojen merkittävää supistamista tilan rajallisuuden vuoksi. Nyrkkeilysäkin sijoittaminen nuorisotalolle, jossa nuoria on paljon, eikä liikkumista ole rajattu, on haasteellista erityisesti fyysisen turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi on huomioitava oikeanlainen ergonomia ja tekniikka harjoittelun turvaamiseksi. Tähän ei nuorisopalveluilla ole osaamista.

Koska toiminta sinällään on kannatettavaa ja nuorisopalvelut haluavat olla tukemassa monipuolista harrastamista, on nyrkkelysäkin hankinnan sijasta sovittu samassa kiinteistössä toimivan Nyrkkeilyakatemian kanssa  lajikokeiluista heidän tiloissaan. Tällöin pystytään turvaamaan oikeanlainen ja turvallinen ohjaus, välineet ja puitteet toiminnalle. Nuorisopalvelut tiedottavat tarkemmin omissa markkinointikanavissaan näistä lajikokeiluista.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä edellä annetun palvelualueen vastauksen Urho Reinan ja nuorisotalon aktiivikävijöiden jättämään aloitteeseen nyrkkeilysäkin hankinnasta nuorisotalolle 
  2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Urho Reina