Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Riitta Murtokare, hallintosihteeri, riitta.murtokare@jarvenpaa.fi

Perustelut


Iltakouluasiat

 • FinSote ja kouluterveyskyselyn tuloksien esittely
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen
  • palvelualueen erikoissuunnittelija Saara Ojala

 

Ilmoitusasiat

 • 8.10.2019 Työ- ja elinkeinoministeriö kirje (VN/7809/2019) Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin
  • Kirje eriilisenä materiaalina. 
   • Vapaa-aika ja osaamispalvelujen johtaja esittelee asiaa
     
 • 8.11.2019 Järvenpään Palloseura: Kannanotto Keskustan liikuntapuiston yleisuunnitteluun
  • Asian käsittely Hyvon kokouksen 14.11.2019 § 69 yhteydessä

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin