Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteumat 1.1.-30.8.2019

JARDno-2019-3311

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2018-2019 on määritelty keskeiset ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävät tavoitteet ja toimenpiteet. Johdon raportti 2:n käsittelyn yhteydessä sovittiin, että ikääntyneiden suunnitelman väliraportointi tapahtuu erikseen marraskuun lautakunnassa, jolloin keskustellaan laajemmin ikääntyneiden hyvinvoinnin ajankohtaisista asioita. 

Eläkeläisneuvosto on ilmaissut lähettämässään viestissä huolensa ikääntyneiden turvallisuudesta (JARDno-2019-3195) ja mm. toteaa, ettei  Järvenpään turvallisuussuunnitelma ole ajantasainen.

Lisäksi lautakunnalle esitellään keskeisiä yli 75-vuotiaita koskevia FinSote 2018 tutkimuksen tuloksia. Lautakunta voi halutessaan nostaa keskustelussa esille asioita, joita toivotaan sisällytettävän valmisteilla olevaan hyvinvointisuunnitelmaan 2020-2021.

Eläkeläisneuvoston puheenjohtaja Leena Peltosaari osallistuu kokoukseen ja kertoo juuri päättyneen Ikäkuukauden toteutumisesta sekä tuo Eläkeläisneuvoston muita terveisiä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

 

  •  hyväksyä liitteenä olevan Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018 - 2019 toteuman 08.2019

 

  • merkitä tiedoksi, että
    • Järvenpään kokonaisturvallisuuden turvallisuussuunnittelun rakenteita ja vastuita ollaan päivittämässä konsernipalveluiden johdolla 
    • arjen turvallisuuden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet tullaan sisällyttämään valmisteilla olevaan hyvinvointisuunnitelmaan 2020 - 2021

 

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin