Hyvinvointilautakunta, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmamuutokset 2019

JARDno-2019-3257

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Hyvinvointilautakunta on päättänyt Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmista kokouksessaan 5.2.2019 § 4. Lautakunta on tehnyt talousarvion 2019 muutosesityksen 10.10.2019 § 58 ja kaupunginvaltuusto on muuttanut talousarviota esitetyn mukaisesti 21.10.2019 § 71.

Avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisia tavoitteita esitetään muutettavaksi liitteen mukaisesti edellä esitetyillä perusteluilla.  

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä Hyvinvoinnin palvelualueen avainalueiden käyttösuunnitelmien taloudellisten tavoitteiden muutokset liitteen mukaisesti.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin