Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Sosiaalisen luototuksen ohjeistus 2019

JARDno-2019-1947

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Sosiaalisen luototuksen järjestäminen on käynnistetty Järvenpäässä 1.1.2009 alkaen ja sen ohjeistus on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 27.5.2009 § 31. Sosiaalisen luototuksen ohjeen päivittäminen on ajankohtaista organisaatiomuutosten vuoksi. Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Keusote) on aloittanut vuoden 2019 alusta, jolloin sosiaalista luototusta hoitanut sosiaalipalveluiden henkilöstö on siirtynyt Keusoten palvelukseen. Järvenpään kaupungin organisaatiota on myös muutettu vuoden 2019 alusta.  Keusoten kanssa neuvoteltiin  asiasta 13.5.2019, jonka jälkeen sosiaalisen luototuksen prosessia muokattiin yhdessä kaupungin talouspalveluiden ja hyvinvoinvoinnin palvelualueen kanssa.  Tämän ohjeen tarkoituksena on määritellä sosiaalisen luototuksen prosessi ja Järvenpään kaupungin ja Keusoten roolit, tehtävät ja vastuut muuttuneessa tilanteessa.

Sosiaalisen luototuksen periaatteet ja kriteerit päättää Järvenpään kaupunki ja luototuksen määrärahasta vastaa kaupunginhallitus. Käytännön yhteistyöstä Keusoten kanssa vastaa Järvenpään kaupungin hyvinvointilautakunta ja vastuuviranhaltijana on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja.  Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Keusote) antaa kaupungille käyttöön ammatillisen osaamisensa ja tekee sosiaalisen luototuksen asiakaspäätökset. Kaupungin talouspalvelut huolehtii sosiaalisen luototuksen maksatuksesta. Sosiaalisen luototuksen toteutumista seurataan kaupungin Johdon raporttien yhteydessä.

Tässä vaiheessa ei esitetä euromuutoksia, koska valtakunnan tasolla  tulevat sote-muutokset ovat vielä avoinna.Liitteessä on esitetty sosiaalisen luototuksen ohjeistukseen tehtävät muutokset punaisella. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakuta päättää esittää, että kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan sosiaalisen luototuksen ohjeistuksen muutokset
  • päivitetty ohjeistus otetaan käyttöön välittömästi

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin