Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018

JARDno-2019-1769

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat: Kirsi-Marja Karjalainen ja Mari Karsio

Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Järvenpään kaupungin laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 28.8.2017.  Tämä vuoden 2018 hyvinvointikertomus pohjautuu edelleen Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaan 2014 - 2025 (Hyväksytty 11.11.2013 valtuustossa) "Elinvoimaa ja kulttuuria parhaalla paikalla". Strategian mukaisesti Järvenpään kaupunki turvaa perusedellytyksiä asukkaiden hyvälle elämälle, edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja kantaa oman vastuunsa ympäristön hyvinvoinnista yhdessä kumppaneidensa kanssa.

Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2018 kertoo järvenpääläisten terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla on vastattu laajassa hyvinvointikertomuksessa asetettuihin hyvinvoinnin tarpeisiin.

Uusi strategiatyö saadaan päätökseen vuoden 2019 aikana ja jatkossa kuntalaisen hyvinvointiin liittyvät suunnitelmat perustuvat tähän uuteen strategiaan. Keusoten ja  alueen kuntien edustajien kanssa on yhdessä linjattu, että  tulevaisuudesa kaikissa kunnissa laaditaan vain yksi, kaikki  ikäryhmät  kattava kunnan hyvinvointisuunnitelma. Järvenpään kaupungin uusi hyvinvointisuunnitelma tullaan laatimaan uuteen kaupunkistrategiaan pohjautuen.

Hyvinvoinnin johtaminen on Järvenpäässä varmistettu toimivilla poikkihallinnollisilla rakenteilla ja kutsumalla mukaan työhön muita toimijoita kuten esim. yhdistyksiä, yrityksiä, ja kuntalaisia. Kertomuksen laatijoina ovat hyvinvoinnin johtoryhmä, joka Järvenpäässä on kaupungin johtoryhmä sekä poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä.

Sähköisen hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2018 esitetään kokouksessa.

Hyvinvointikertomus julkaistaan osoitteessa www.hyvinvointikertomus.fi valtuustokäsittelyn jälkeen.

MT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hyvinvointikertomuksen 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän ja edelleen kaupunginvaltuuston 10.6.2019  kokouksessa käsiteltävänä olevan Hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2018.

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin