Hyvinvointilautakunta, kokous 13.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kulttuuriavustuksen myöntäminen / Järvenpään Naislaulajat Ainottaret ry

JARDno-2019-1116

Valmistelija

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

 

Järvenpään Naislaulajat Ainottaret vaatii oikaisua Kulttuurijohtaja Sami Ylisaaren päätökseen 17.5.2019 § 3 Kulttuurin kohdeavustukset 2019, yhdistykset, ryhmät ja seurat (JARDno-2019-536). Päätöksen mukaan yhdistykselle ei myönnetty Järvenpään kaupungin kulttuurin kohdeavustusta vuonna 2019.  Yhdistys on  hakenut  avustusta  1500 euroa  kevään kahden konsertin  järjestämiseen, syksyllä tehtävään Tukholmaan suuntautuvaan konserttimatkaan ja joulukonsertin järjestämiseen. 

Oikaisuvaatimuksessaan  Järvenpään Naislaulajat Ainottaret toteavat seuraavaa:

'Järvenpään Naislaulajat Ainottaret on itsenäinen yhdistys, jonka pääasiallinen tulonlähde ovat jäsenmaksut ja konserttien lipputuotot. Ainottaret käyttää harjoitustilana ja esiintymispaikkoina Järvenpään kaupungin tiloja, joista maksamme kaupungille. Järvenpään kaupungilta saatu kohdeavustus on aiempina vuosina ollut tärkeä osa kulujemme kattamisessa ja siten osaltaan mahdollistanut toimintamme, jonka tuloksena tuotamme vuosittain useita konsertteja kaupungin kulttuuritarjontaa rikastuttamaan. Viime kaudella konsertteja oli Järvenpäässä neljä ja Orimattilassa yksi. Kaudella 2019 kuoromme konsertoi useamman kerran ja tekee Järvenpäätä tunnetuksi myös konserttimatkalla Tukholmaan 13.-15.9.2019.'

Oikaisuvaatimuksessa Ainottaret  esittää päätöksen oikaisuna, että Järvenpään kaupunki tarjoaisi harjoitustiloja korvauksetta Saunakallion koululta sekä konsertitilaa Järvenpää-talolta tai Seurojen talolta. Lisäksi he ehdottavat, että kaupunki hankkisi  Ainottarien äänitettä korvausta (15 e/levy) vastaan.

Palvelualueen vastine:

Vuoden 2019 kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin on varattu 13 600 euroa. Kulttuurin kohdeavustuksen myöntämisestä päättää hyvinvoinnin palvelualueen toimivallan siirtämisen mukaan kulttuurijohtaja. Kulttuurjohtaja on päätöksellään myöntänyt avustusta hakeneille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille yhteensä 6 800 € ja yksityiselle hakijoille yhteensä 6 800 €. Edelliseen vuoteen (2018) verrattuna yhdistyksille, ryhmille ja seuroille jaettiin 1000 € vähemmän ja avustusten määrää kasvatettiin laajemman  hakijajoukon vuoksi yksityisten hakijoiden puolella. Yksityisten hakijoiden haettu kokoinaissumma oli 35 040 €, yhdistysten osalta 18 334 €.

Vuoden 2019 kohdeavustuspäätöksien arviointi ja valmistelu on tehty kulttuurijohtajan sekä kahden kulttuurin alalla työskentelevän asiantuntijan yhteisarvioinnin kautta. Arviointia ohjasivat avustuskriteerit. Työryhmä tunnisti Ainottarien pitkän ja arvokkaan kulttuuritoiminnan Järvenpäässä. Kohdeavustukset eivät kuitenkaan ole luonteeltaan jatkuvia jokavuotisia toimintaan kohdistuvia avustuksia, kuten toiminta-avustukset, vaan perustuvat nimenomaan tuotantoon, tapahtumaan tai taide-elämykseen ja ovat sen tähden harkinnanvaraisia. Vuoden 2019 haussa Ainottarien hakemus ei valikoitunut kohdeavutuksen saajaksi, vaikka heidän toimintansa tunnistettiin arvokkaaksi osaksi Järvenpään kulttuuritarjontaa. Lisäksi vuoteen 2018 verrattuna yhdistyksille kohdistettu avustusten määrä oli 1000 € pienempi.'

Edellä saadun selvityksen  perusteella todetaan, että kulttuurin kohdeavustuksista on myönnetty yksityisille hakijoille edellistä vuotta enmmän ja näin yhdistyksille jaettavien avutusten osuus on 1000 euroa vuonna 2018 jaettua pienempi. Kulttuurijohtaja on  käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa ja päätynyt avustuskriteerien perusteella siihen, että Naiskuoro Ainottaret Ry:n hakemuksesssa mainittu konserttitoiminta ei ole tänä vuonna mahtunut kohdeavustettavien joukkoon. Hakemuksessa mainittuun harjoittelukustannuksiin ei kohdeavustuksia  myönnetä. 

Kulttuuripalvelut voi tukea Ainottarien arvokasta kulttuuritoimintaa Ainottarien kanssa yhdessä sovittavilla tavoilla, joilla tuetaan  Ainottarien toimintaedellytyksiä myös kuluvalla kaudella. Ainottarille voidaan antaa korvauksetta käyttöön  konserttitila tai harjoittelutilaa syyskaudella. Esimerkiksi Juhani Ahon salin hinta on 230-410 euroa viikonpäivästä riippuen.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

 

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. koska jälkeenpäin ei ole tullut esille sellaista seikka tai asiantilaa, joka vaikuttaisi päätöksen uudelleen harkintaan, hylätä Järvenpään Naislaulaja Ainottaren tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomana
  2. antaa kulttuuripalveluille valtuuden sopia  maksuttomasta konsertti- tai harjoittelutilan käytöstä Ainottarien kanssa vuonna 2019

 

 

Päätös

 

Hyväksyttiin

 

 

Tiedoksi

Järvenpään Naislaulajat Ainottaret