Hyvinvointilautakunta, kokous 13.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiat

Perehdytys: kulttuuri- ja tapahtumapalvelut / Ylisaari, museopalvelut / Tamminen

Liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelma 2021-2035 (oheismateriaali) / Konkola, Kuisma

Talouskeskustelu / Autere

 

Tiedoksi

Villa Kokkonen (oheismateriaali) / Ylisaari 

Hyvinvointi- ja talousseminaari 2.11.2021 / Karjalainen

Keltasirkun tilanne (oheismateriaali)

HYVOn palveluverkon kysely julkaistu: https://www.research.net/r/palveluverkkoselvitys-hyvo

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely 

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esitteli kulttuuri- ja tapahtumapalveluita.

Museopalveluiden päällikkö Jaana Tamminen esitteli museopalveluita.

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari piti esityksen Villa Kokkonen, kohteen kehittämisen vaihtoehdot.

Liikuntapäällikkö Tony Konkola ja liikuntaesimies Jyri Marjamäki esittelivät liikuntaolosuhdeverkoston kehittämissuunnitelman 2021-2025

Kokoustauko klo 18.58-19.15.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots esitteli talousasioita.

Hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esitteli hyvinvointi- ja talousseminaaria, joka pidetään 2.11.2021 klo 16.30-18.30 Järvenpää-talolla.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots esitteli perhetalo Keltasirkun tilannetta. Palveluiden käyttäjiä osallistetaan Naavatien tilojen toiminnan kehittämisessä syksyn aikana, tähän myös lautakunta velvoitti kaupunkia. Lautakunnalle kerrotaan osallistamisen tavoista. Lapsiperheiden palveluiden tulevaisuuteen palataan laajemmin palveluverkkosuunnitelmatyön yhteydessä.

Palvelualuejohtaja Kristiina Soots esitteli HYVOn palveluverkon kyselyn tilannetta.

Lautakuntien yhteinen iltakoulu järjestetään 28.10. klo 16 teams-kokouksena.

Kursiivilla on merkitty puheenjohtajan aloitteesta 26.10.2021 tehty täydennys pöytäkirjaan. /IJ

Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.