Hyvinvointilautakunta, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Hyvinvoinnin palvelualueen maksut ja taksat 2020

JARDno-2019-3564

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 18 §:n mukaan palvelualuelautakuntien tehtävänä on päättää alaisestaan toiminnasta perittävistä maksuista sekä palvelujen luovuttamista koskevista periaatteista sekä niistä perittävien korvausten perusteista.

Liitteenä on yhdistelmä Hyvinvointilautakunnan sekä Opetus- ja kasvatuslautakunnan alaisesta toiminnasta perittävistä maksuista 1.1.2020 alkaen.

Maksuissa ja taksoissa on huomioitu muutostekijöissä olleet muutokset sekä noudatettu lautakunnan ja kaupunginvaltuuston antamia linjauksia. Liikuntatilojen hintoja on korotettu keskimäärin 5%. Uusien ja aiemmin hinnoittelemattomien kiinteistöjen (mm. Kinnarin koulu, Vanhankylän kartano sekä Myllytien toimintakeskus) varattavat tilat on lisätty ja niiden hinnoittelussa on noudatettu vastaavien tilojen mukaisia hinnoitteluperiaatteita. Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu ei koske Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä. 

Erityisryhmäkortin kriteeristö tehtiin 2008. Nyt kriteeristö on päivitetty vastaamaan nykytilan tarpeita ja samalla peilattu muutoksia verrokkikuntien kriteeristöihin. Uusi erityisryhmäkorttikriteeristö on liitteenä ja perusteet muutoksiin on oheismateriaalissa. Erityisryhmäkorttiin liittyvä hinnoittelun selvitystyö on kesken.

Ylikunnallisten tuotteiden kriteerit ja maksut 1.8.2020 lukien valmistellaan lautakunnan päätettäväksi myöhemmin erikseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti
  2. ettei Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu koske Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä
  3. erityisryhmäkortin muutoksista 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti
  4. ylikunnallisten tuotteiden kriteerien ja maksujen osalta 1.8.2020 lukien myöhemmin erikseen

 

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa keskustelun pohjalta esittelijä esitti, että päätösesityksen kohdan 3 erityisryhmäkortin muutoksista asiaa selvitetään ja tuodaan uudelleen käsittelyyn tammikuun lautakuntaan.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää

  1. hyväksyä alaisetaan toiminnasta perittävät maksut 1.1.2020 alkaen liitteen mukaisesti
  2. ettei Myllytien toimintakeskuksen hinnoittelu koske Järvenpään Palvelusäätiön lakkauttamisen yhteydessä yhteistyösopimuksella sovittua tilojen maksutonta eläkeläis-, vanhus- ja vammaisjärjestöjen käyttöä
  3. ylikunnallisten tuotteiden kriteerien ja maksujen osalta 1.8.2020 lukien myöhemmin erikseen
  4. erityisryhmänkortin muutoksien osalta asia tuodaan uudelleen käsittelyyn tammikuun lautakuntaan.

Tiedoksi

palvelualueet