Hyvinvointilautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

JARDno-2020-2175

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

Topi Luostarinen ja Jari Lausvaara

 

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos 2021 - 2023 sisältää kuntalain 110 §:ssä talousarvion vuodelle 2021 sekä talousohjelmavuosille 2022 - 2023.

Talousohjelmassa on tarkoitus antaa lautakunnille kolmelle vuodelle kehys. Keskeisimpänä osana kehyksessä on se periaate, että ylitykset täytyy kattaa seuraavina vuosina ja vastaavasti budjetin alitukset saa käyttää tulevina vuosina. Menettelyn tarkoituksena on kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimintaan lyhytnäköisten säästötoimien sijaan.

Talouskehyksen yhteydessä hyväksytään toiminnalliset tavoitteet vuosille 2021 - 2023. Tavoitteiden tulee tukea strategiakartan päämääriä ja parantaa niihin liittyvillä avainmittareilla mitattavia asioita.

Hyvinvoinnin palvelualueen Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ja ehdotus vuosille 2021 - 2023 on rakennettu niin että pohjaksi on otettu vuoden 2020 talousarvion luvut, joita on muutettu tiedossa olevilla tuleville vuosille kohdistuvilla muutostekijöillä sekä sopeuttamistoimenpiteillä. 

Talousarvio- ja talousohjelmaluonnos ehdotus vuosille 2021 - 2023 on kaupunginhallituksen antaman alustavan kehyksen mukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle lausuntonaan

  1.  liitteenä olevan esityksen palvelualuettaan koskevaan osioon talousohjelmaluonnoksesta 2021 - 2023.
  2.  liitteenä olevan riskienhallintatoimenpiteiden tarkistuksen ja täydennyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, talouspalvelut,