Hyvinvointilautakunta, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Hyvinvoinnin palvelualueen käyttösuunnitelmien toteumat ajalla 1.1.-31.8.2020

JARDno-2020-1884

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. Covid-19 -viruksen vuoksi käyttösuunnitelmien ensimmäinen raportti käsitellään vasta elokuun kokouksessa. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 30.4.2020 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 30.4.2020.

Käsittely

Käsiteltiin asia § 21 käsittelyn jälkeen.

Vt. palvelualuejohtaja Jari Lausvaara, talouspäällikkö Topi Luostarinen, hyte-johtaja Kirsi-Marja Karjalainen ja kulttuurijohtaja Sami Ylisaari esittelivät asiaa.

Helinä Perttui palasi kokoukseen klo 20.02.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Topi Luostarinen, talouspäällikkö, topi.luostarinen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Käyttösuunnitelmien ja niiden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan lautakunnalle kaupunginvaltuustolle laadittavan Johdon raportin raportointiaikojen mukaisesti kolmannesvuosittain. 

Käyttösuunnitelmien toteumien yhteenveto ajalta 1.1. - 31.8.2020 on esitetty liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Lausvaara, vt palvelualuejohtaja / vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja, jari.lausvaara@jarvenpaa.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä lautakunnan alaisten avainalueiden käyttösuunnitelmien sekä niiden tavoitteiden ja suoritteiden toteumat ajalta 1.1. – 31.8.2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hyvo talouspäällikkö, avainalueet