Henkilöstöasiainjaosto, kokous 8.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Virkojen perustaminen 1.8.2022/Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue

JARDno-2021-2523

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 48 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Nyt päätöksentekoon tulevat virat esitetään perustettavaksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen Kinnarin kouluun.

Virkojen perustamiset on kuvattu tarkemmin oheismateriaalissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti 

1. Kolme (3) perusopetuksen lehtorin virkaa Kinnarin kouluun,

2. Yhden (1) perusopetuksen erityisluokanopettajan viran Kinnarin kouluun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR-palvelut, opetusjohtaja, Kinnarin koulun rehtori