Henkilöstöasiainjaosto, kokous 8.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Viestintäjohtajan rekrytointi

JARDno-2019-167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 perustanut viestintäjohtajan viran. Virka on vapautunut 23.1.2019. Henkilöstöasiainjaoston tulee § 46 perusteella julistaa virka julkisesti haettavaksi.

Henkilöstöjaosto päättää viestintäjohtajan rekrytointiaikataulusta.

Luonnos hakukuulutukseksi liitteenä.

Viestintäjohtajan osaamisprofiili liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. hyväksyä aikataulun viestintäjohtajan rekrytoinnista siten, että elo-syyskuun 2019 aikana voidaan tehdään valinta viestintäjohtajasta.
  2. käynnistää rekrytoinnin elokuun alussa. 
  3. hyväksyä, että hakukuulutuksessa käytettään edellisen viestintäjohtajan rekrytoinnissa käytettyä hakukuulutusta ja osaamisprofiilia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 5.3.2018 § 64 perustanut viestintäjohtajan viran. Virka on täytetty määräaikaisesti avoimen viran hoitona ajalle 4.2.-3.11.2019. Avointa virkaa on hoitanut filosofian maisteri Heli Vastamäki ko. ajalla. Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 5.2.2019 § 14, että virka julistetaan haettavaksi elo-syyskuussa 2019. 

Viestintäjohtajan virka on voimavarajohtajan virka, joka sijoittuu Konsernipalveluihin. Viestintäjohtajan keskeinen tehtävä on tukea kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista ja hallita organisaatioviestinnän kokonaisuus. Viestintäjohtaja vastaa kaupungin mediasuhteiden hoidosta, brändin hallinnasta, johtaa viestintätiimiä ja työskentelee kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Hallintosäännön 6 luvun 49 § mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee asiakkuusjohtajat, näin ollen viestintäjohtajan virantäytön valmistelee henkilöstöasiainjaosto.

Hallintosäännön 14 § mukaan henkilöstöasiainjaosto päättää kaupunginvaltuuston ja -hallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista ja kelpoisuusehdoista huomioiden lainsäädännössä kyseiseen tehtävään asetetut mahdolliset kelpoisuusehdot.

Viestintäjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kokemukseen viestinnän johtamisesta. 

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 5.2.2019 § 14, että virka julistetaan haettavaksi aiempien hakuilmoituksen ja osaamisprofiilin mukaisesti. Liitteinä viestintäjohtajan osaamisprofiili ja hakuilmoitus, joissa näkyy vielä edellisen virantäytön tiedot. Nämä päivitetään kokouksessa, kun virantäytön aikataulu tarkentuu. Henkilöstöjaosto päättää viestintäjohtajan rekrytointiaikataulusta, joka ajoittuu elo-syyskuuhun 2019.

Ehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päättää hyväksyä viestintäjohtajan virantäytön aikataulun.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana henkilöstöasiainjaosto tarkensi aikataulua ja päättää hyväksyä viestintäjohtajan virantäytön aikataulun siten, että

1. hakuaika on 5.9.-26.9.2019

2. suunniteltu ajankohta haastatteluille on 8.10.2019

3. kaupunginhallitus päättää virantäytöstä 21.10.2019

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Viestintäjohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 33 hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 1.10.2019 § 72 lähettää ennakkotehtävät 13 hakijalle. 

Henkilöstöasiainjaoston kokous käsittelee kokouksessaan 8.10.2019 pyydetyt ja saapuneet ennakkotehtävät ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 24.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt viestintäjohtajaksi hakeneista henkilöistä.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat viestintäjohtajaksi hakeneet henkilöt (aakkosjärjestyksessä): 

(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)

Tiedoksi

KH, kaupunginjohtoryhmä, resina, palvelussuhdepäällikkö