Henkilöstöasiainjaosto, kokous 6.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 9.11.2020 alkaen.

Henkilöstöasiainjaosto kokoontuu koko kokouksen laajennetussa kokoonpanossa.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:

Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että § 46 käsitellään ennen § 45.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.