Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talousjohtajan viraksi

JARDno-2019-726

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi
  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan,

  1. kaupunginhallitus päättää muuttaa talous- ja hallintojohtajan viran talousjohtajan viraksi.
  2. kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan osaamisprofiilin.
  3. kaupunginhallitus päättää julistaa talousjohtajan viran haettavaksi loppuvuoden 2019 aikana siten, että talousjohtajan virka täytetään toistaiseksi 1.4.2020 alkaen.
  4. kaupunginhallitus päättää, että talousjohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
  5. päätös astuu voimaan heti.

Käsittely

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Päätös

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupungin johtoryhmä, resiina, palvelussuhdepäällikkö, henkilöstön erityisasiantuntija,