Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 6.3.2019 alkaen.

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.