Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Juholan erityiskoulun rehtorin viran lakkauttaminen

JARDno-2019-720

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 8.10.2018 Juholan erityiskoulun yhdistämisestä Järvenpään Yhteiskouluun 1.8.2019 alkaen ehdollisena, että kaupunginvaltuusto hyväksyy yhdistämisen osana Järvenpään kaupungin investointiohjelmaa ja palveluverkkosuunnitelmaa 2019-2028. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ko. investointiohjelman ja palveluverkkosuunnitelman kokouksessaan 10.12.2018 § 103.

Juholan erityiskoulun yhdistämisen yhteydessä tulee lakkautettavaksi Juholan erityiskoulun rehtorin virka. Viran lakkauttamisen myötä syntyy työantajalle viranhaltijalain 37 §:n mukainen taloudellinen ja tuotannollinen irtisanomisperuste, joka koskee Juholan erityiskoulun nykyistä rehtoria. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä ennen irtisanomista mahdollisuus siirtää viranhaltija toisiin kyseisen viranhaltijan kelpoisuutta vastaaviin tehtäviin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Juholan erityiskoulun rehtorin viran 1.8.2019 alkaen

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää lakkauttaa Juholan erityiskoulun rehtorin viran 1.8.2019 alkaen

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupungin johtoryhmä, opetusjohtaja, Juholan erityiskoulun rehtori, Järvenpään Yhteiskoulun rehtori, Resiina, henkilöstön erityisasiantuntija