Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään tiedoksi

Päätös

Ei ilmoituasioita. 

Esittelijä pyytää poistamaan § 21, ei khn päätösvaltaa.