Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Hallintojohtajan rekrytointi

JARDno-2019-727

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja on valittu Akaan kaupunginjohtajaksi. Akaan kaupunginvaltuuston tekemä päätös kaupunginjohtajan valinnasta saa lainvoiman 8.3.2019. Talous- ja hallintojohtajan virka tulee uudelleen haettavaksi, mikäli Järvenpään kaupungin nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan.

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Kyseisen päätöksen yhteydessä on todettu, että hallintojohtajan viran lakkauttaminen tuodaan päätöksentekoon myöhemmin. Näin ei ole toimittu ja hallintojohtajan virkaa ei siten ole lakkautettu ja sitä ei tarvitse perustaa uudelleen.

Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen hallintojohtajan viran kelpoisuudesta ja palvelussuhteen ehdoista päättää henkilöstöasiainjaosto rekrytoinnin käynnistyessä.

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehdoksi esitetään oikeustieteen maisterin tutkintoa ja tehtävässä menestyminen edellyttää vankkaa kokemusta kunnallisen hallinnon johtamisesta mielellään isossa kuntaorganisaatiossa.

Hallintojohtajan osaamisprofiili tuodaan kokoukseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan

  1. kaupunginhallitus päättää julistaa hallintojohtajan viran haettavaksi kevään 2019 aikana siten, että haku käynnistyy mahdollisimman pian
  2. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen maisterin tutkinto
  3. kaupunginhallitus hyväksyy hallintojohtajan osaamisprofiilin
  4. kaupunginhallitus päättää, että hallintojohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
  5. päätös astuu voimaan heti.

 

Käsittely

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Päätös

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupungin johtoryhmä, resiina, palvelussuhdepäällikkö, henkilöstön erityisasiantuntija