Henkilöstöasiainjaosto, kokous 5.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Asia poistettiin esityslistalta

JARDno-2019-721

Ehdotus