Henkilöstöasiainjaosto, kokous 3.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hallintojohtajan viran täyttäminen / Haastatteluun valinnat (jatkohaku)

JARDno-2023-748

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, palvelussuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin hallintojohtajan virkaa hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisesti vt. hallintojohtaja järjestelyllä. 

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee hallintojohtajan, ja näin ollen hallintojohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. 

Rekrytointiaikatauluksi on alustavasti suunniteltu: 

 • hakuaika 1.8.-22.8.2023 klo 15
 • hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat 8.9.2023
 • haastattelut 22.9.2023
 • henkilöarvioinnit vko 38-39
 • kaupunginhallitus kuulee soveltuvuusarviointiin lähetettyjä henkilöitä 25.9.2023
 • ehdotus valinnasta (henkilöstöasiainjaosto) 6.10.2023
 • päätös valinnasta (kaupunginhallitus) 16.10.2023

 

Henkilöstöasiainjaosto hyväksyy myös hallintojohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin, jotka ovat liitteenä.     

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. että hallintojohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.-22.8.2023 klo 15.00
 2. että hallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. 
 3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen sekä osaamisprofiilin.

 

Käsittely:
Esittelijä Iiris Laukkanen selosti asiaa.   

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan käynnistää hallintojohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 1.8.- 22.8.2023 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 16 henkilöä, jotka kaikki täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajan esittelystä. Haastattelut järjestetään 22.9.2023. Päätösehdotus haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä esitetään kokouksessa.

HN 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt virkaa hakeneista henkilöistä 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 22.9.2023.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti

 1. kutsua liitteen mukaisesti kuusi hakijaa haastatteluun. 
 2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 22.9.2023.

 

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteessä mainitut kuusi hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla. 

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on 8.9.2023 päättänyt, että hallintojohtajan virkaa hakeneista haastatteluun kutsutaan kuusi hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee kutsutut henkilöt  ja päättää rekrytoinnin valmistelun jatkotoimenpiteistä. 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 

 1. haastattelee hallintojohtajan haastatteluihin valituista hakijoista kuusi hakijaa.
 2. päättää rekrytoinnin valmistelun jatkamisesta ja mahdollisesta soveltuvuusarvioinnista.
   

Käsittely:

Tämä pykälä käsiteltiin § 52 jälkeen.

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli hallintojohtajan tehtävää hakeneista viisi hakijaa.  Yksi hakijoista veti hakemuksensa pois.

Kokoustauko klo 11–12

Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä teki muutosehdotuksen, että hallintojohtajan viran hakuaikaa jatketaan ja aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto

 1. suoritti viiden hakijan haastattelun.
 2. päätti esittelijän tekemän muutosesityksen mukaisesti jatkaa hallintojohtajan viran hakuaikaa. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan huomioon.
 3. oikeuttaa henkilöstöjohtajan päättämään uudesta hakuajasta.

 

Valmistelija

 • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 22.9.2023 § 51 jatkaa hallintojohtajan viran hakuaikaa ja oikeutti henkilöstöjohtajan päättämään uudesta hakuajasta. Viran hakuaikaa jatkettiin 2.10. - 26.10.2023 klo 15.00.  Aiemmin jätetyt hakemukset huomioiden virkaa haki 30 henkilöä, joista 28 täyttivät koulutukseen liittyvät kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 10.11.2023. 

HNo

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää jatkaa rekrytointiprosessia haastatteluilla 10.11.2023.
 

Käsittely;

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteessä mainitut kuusi (6) hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti

 1. kutsua liitteen mukaisesti kuusi hakijaa haastatteluun.
 2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 10.11.2023.

 

 

 

Tiedoksi

HR/rekrytoinnin erityisasiantuntija