Henkilöstöasiainjaosto, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viran tai toimen perustaminen, lakkauttaminen ja nimikkeiden muutokset 1.1. - 31.12.2021

JARDno-2021-99

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön § 45 mukaan kaupunginhallitus perustaa virat.

Nyt päätöksentekoon tulevat virat esitetään perustettavaksi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen Kartanon ja Kinnarin kouluihin.

Virkojen perustamiset on kuvattu tarkemmin oheismateriaalissa.

MSO

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää perustaa liitteen mukaisesti 

  1. kaksi (2) perusopetuksen lehtorin virkaa Kartanon kouluun,
  2. viisi (5) perusopetuksen lehtorin virkaa Kinnarin kouluun.

 

Käsittely

Helinä Perttu poistui ilmoittaen esteellisyydestä. 

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu esitteli asian.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Helinä Perttu, esteellisyyden peruste: viran perustaminen koululle, jossa Perttu toimii rehtorina

Tiedoksi

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtaja, opetusjohtaja, rehtori (Kinnari), rehtori (Kartano), hr-palvelut, palvelussuhdepäällikkö