Henkilöstöasiainjaosto, kokous 26.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Periaatepäätös palvelualuejohtajan viran auki julistamiseksi

JARDno-2019-3488

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat Merja Soosalu ja Iiris Laukkanen

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtaja on hakenut eroa 1.6.2020 alkaen.

Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin palvelualuetta oma palvelualuejohtaja.  

Molemmille palvelualueille ehdotetaan perustettavaksi palvelualuejohtajan virka. Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä tehtäväjakoa. Tätä koskeva ehdotus hallintosääntömuutokseksi tuotaneen kaupunginvaltuuston päätettäväksi 24.2.2020.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Tämän vuoksi valtuuston on nyt tarpeen tehdä päätökset viran auki julistamisesta sekä siihen liittyvistä ratkaisuista.

Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää kahden uuden viran perustamista nyt ja nykyisen palvelualuejohtajan viran lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä virantäyttöprosessi on saatettu loppuun.

Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien kelpoisuudesta ja peripäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee valintapäätöksen. Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto valmistelee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja päättää palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää mahdolliset hallintosäännön muutokset, mikäli samassa yhteydessä muutetaan lautakuntien välistä työnjakoa. Tämä tuodaan päätöksentekoon erikseen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasianjaosto päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

Henkilöstöasiainjaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että

kaupunginhallitus perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran sekä hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan virkaa.  

 

Käsittely

Asia käsiteltiin henkilöstöasian laajennetussa kokoonpanossa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 7.57.

Keskustelun kuluessa Minna Solanterä teki muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti: Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 28.1.2020 § 7

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

 

Kaupunginhallitus päättää perustaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan viran sekä hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran. Virkojen perustamista tarkoittava päätös on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä virkojen kelpoisuusvaatimukset ja periaatteen julistaa haettavaksi kaksi palvelualuejohtajan virkaa.  

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Helinä Perttu, Jarno Hautamäki

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ja Jarno Hautamäki poistuivat esteellisinä. Esteellisyyden peruste: luottamuksen vaarantuminen muusta syystä (hallintolaki 28.1 § kohta 7).

Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tomi Passi.

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 3.2.2020 § 23

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

 1. pavelualuejohtajan virkojen auki julistamisesta siten, että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueelle ja hyvinvoinnin palvelualueelle valitaan kummallekin palvelualuejohtaja
 2. että opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
 3. että hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto

 

Käsittely 

Keskustelun kuluessa valtuutettu Pirjo Komulainen ehdotti Willem van Schevikhovenin, Heini Liimataisen ja Petri Graeffen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi sähköinen äänestys.

Päätös

Päätettiin äänestyksen jälkeen äänin 20 JAA-ääntä, 31 EI-ääntä, 0 Tyhjää palauttaa asia valmisteluun.

Äänestystulokset

 • Jaa 20 kpl 39%

  Jenni Marttinen, Seppo Heino, Hanna Graeffe, Arto Luukkanen, Pepe Makkonen, Ossi Vähäsarja, Markku Tenhunen, Tiia Lintula, Mikko Vesterinen, Mikko Taavitsainen, Kaisa Saarikorpi, Peter Osipow, Olli Kamunen, Katri Kuusikallio, Kristiina Vainikka, Mikko Päivinen, Lassi Markkanen, Henry Berg, Katja Repo, Tarja Edry

 • Ei 31 kpl 61%

  Kaija Tuuri, Ulla-Mari Karhu, Satu Tuominen, Tuomas Raejärvi, Kaarina Wilskman, Petri Graeffe, Helinä Perttu, Marko Larjanne, Emmi Mäkinen, Mikko Laakkonen, Tomi Passi, Heini Liimatainen, Liisa Majanen, Petri Ovaska, Pekka Luuk, Eemeli Peltonen, Tuija Kuusisto, Pekka Heikkilä, Willem van Schevikhoven, Pirjo Komulainen, Pekka Heikkinen, Jarno Hautamäki, Minna-Maria Solanterä, Sanna-Maria Riikonen, Rita Kostama, Antti Heikkilä, Peter Hagman, Heli Anttila, Mimmi Launiala, Timo Ijäs, Arvi Kekäläinen

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajan palvelussuhde päättyy 31.5.2020.

Palvelualueiden johtamisjärjestelmää on valmisteltu kehitettäväksi siten, että molemmilla palvelualueilla on omat palvelualuejohtajat. Tämä edellyttää nykyisen viran lakkauttamista ja kahden uuden palvelualuejohtajan viran perustamista.

Asiaa on käsitelty kaupunginvaltuustossa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Palvelualueiden johtajan virkatehtävien hoito on järjestettävä tilapäisjärjestelyin.

Tilapäisjärjestelynä esitetään, että palvelualuejohtajan virkatehtävät jaetaan kahdelle avainaluejohtajalle oman viran ohella hoidettavaksi. Järjestely on määräaikainen kunnes julkisen hakumenettelyn kautta valitut viranhaltijat aloittavat tehtävissään.

Tehtäväjärjestely on tarkoituksenmukaista hoitaa sisäisin järjestelyin siten, että varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä hoitaa opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman toimensa ohella sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella. Tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan ja vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtajan tehtäviä organisoidaan avainalueilla siten, että virkatehtävien hoitaminen oman viran ohella on mahdollista.

Korvaus palvelualuejohtajan virkatehtävien hoitamisesta oman toimen ohella määräytyy kaupungin yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Järjestely tukee palvelualueen henkilöstökustannusten vähentämistä, mitä koronaepidemian perusteella käydyn tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuneen yhteistoimintamenettelyn lopputuloksena on edellytetty.

Päätöksen valmistelun yhteydessä on kuultu varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelää sekä vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaaraa, jotka ovat antaneet järjestelyyn suostumuksensa. Kaupunginjohtaja on esitellyt asiaa kaupunginhallitukselle 1.6.2020 kaupunginhallituksen kokouksen ilmoitusasioissa § 214.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Käsittelyn aikana esittelijä tarkensi esitystään siten, että virka täytetään määräaikaisesti siihen asti, että virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta kuitenkin viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää, että 1.6.2020 lukien

1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella

2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella,

Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti.

Päätös

Henkilöstöasianjaosto päättää esittää esittelijän tarkennetun esityksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä opetuksen ja kasvatuksen ja hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtajan virkatehtävien hoitamisen määräaikaisesti.

 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

henkilöstöjohtaja Merja Soosalu, hallintojohtaja Iiris Laukkanen

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että 9.6.2020 lukien

1. varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella

2. vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella,

Palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassaolevan hallintosäännön sekä alemmantasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti.

Määräys on voimassa määräaikaisesti siihen saakka kunnes virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi
 • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueiden palvelualuejohtajalle on hakemuksesta myönnetty eroa 1.6.2020 alkaen.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen palvelualuejohtajan viran auki julistamisesta. Asiaa on käsitelty laajennetussa henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 28.1.2020 §7 ja kaupunginhallituksen kokouksessa 3.2.2020 §23 ja näiden jälkeen kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.2.2020 § 5, jossa kaupunginvaltuusto on palauttanut asian valmisteluun ilman saatetta. Asian valmistelu on viivästynyt koronaepidemian ja yhteistoimintamenettelyyn liittyvän valmistelutyön vuoksi. Nyt valmistelutyö käynnistyy uudelleen henkilöstöasiainjaoston lähetekeskustelulla. Asiaan liittyen on virkatyönä tehty kevyitä vaikutusarvioita ja pieniä tarkennuksia, jotka on tarkoitus tuoda elokuun kokoukseen. Jaoston tämän kokouksen aloituskäsittelyn tarkoituksena on varmistaa, että valtuuston palautuspäätöksen taustalla olevat tekijät huomioidaan uudella valmistelukierroksella.

Palvelualueiden johtamisrakennetta on tarkoituksenmukaista tarkastella henkilömuutosten yhteydessä. Keskeinen kysymys on, johtaako yksi palvelualuejohtaja molempia palvelualueita vai johtaako jatkossa kumpaakin palvelualuetta oma palvelualuejohtaja. Kahden palvelualuejohtajan malli edellyttää kahden uuden viran perustamista ja nykyisen palvelualuejohtajan viran lakkauttamista sen jälkeen, kun tämä virantäyttöprosessi on saatettu loppuun. Yhden palvelualuejohtajan malli mukaisesti virantäyttö voidaan toteuttaa nykyisen viran täyttönä.

Hallintosäännön 49 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää palvelualuejohtajien kelpoisuudesta ja tekee periaatepäätöksen viran auki julistamisesta ja tekee valintapäätöksen. Hallintosäännön 14 §:n mukaan laajennettu henkilöstöasiainjaosto valmistelee kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle rekrytoinnin ja päättää palvelussuhteen ehdot, osaamisprofiilin sekä hakuilmoituksen. Viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus.

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettavaksi myös palvelualueiden keskinäistä tehtäväjakoa. Tämä edellyttää muutoksia kaupungin hallintosääntöön. Näistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Nämä hallintosäännön muutokset tuodaan päätöksentekoon erikseen.

Palvelualueiden johtajan virkatehtävien hoito on järjestetty tilapäisjärjestelyin kesäkuusta 2020. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 236 päättänyt henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 2.6.2020 §15 pohjalta, että 9.6.2020 lukien varhaiskasvatusjohtaja Mikko Mäkelä määrätään hoitamaan opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella ja vapaa-aika- ja osaamispalvelujen johtaja Jari Lausvaara määrätään hoitamaan hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virkatehtäviä oman virkansa ohella. Nämä palvelualuejohtajien virkatehtävät ja toimivalta määräytyvät voimassa olevan hallintosäännön sekä alemman tasoisten toimivaltaa määrittävien ohjeiden ja delegointimääräysten mukaisesti. Tämä kaupunginhallituksen määräys on voimassa määräaikaisesti siihen saakka, kunnes virka tai virat on täytetty julkisen hakumenettelyn kautta, enintään kuitenkin vuoden 2020 loppuun.

Käsittelyn tässä vaiheessa on tarkoitus käydä asiasta lähetekeskustelu, jonka tavoitteena on varmistaa, että ne asiat, joita valtuuston tekemään valmisteluun palautukseen sisältyy, voidaan riittävän kattavasti huomioida. Lähetekeskustelussa olisi jatkovalmistelun kannalta hyvä erotella mitä halutaan lisättäväksi ja tarkennettavaksi a) yhden tai kahden johtajan mallin osalta, b) palvelualueiden välisten tehtäväsiirtojen osalta ja c) kelpoisuusvaatimusten osalta.

Tehtäväkuvaukset ja osaamisprofiilit on tarkoituksenmukaista viimeistellä sitten kun valtuusto on tehnyt periaatepäätöksensä.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto käy lähetekeskustelun tarvittavista lisätietotarpeista ja tarkennuksista.

 

käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä esitti kirjattavaksi päätökseksi, että henkilöstöasiainjaosto kävi lähetekeskustelun ja tarkensi lisätietotarpeita, jotka käyvät esille liitteestä. 

Tämä pykälä käsiteltiin laajennetun henkilöstöasiainjaoston kokoonpanossa. 

Päätös

Hyväksyttiin esittelijän tekemän kirjaus-esityksen mukaisesti. 

Tiedoksi

kaupungin johtoryhmä, asiakkuusjohtajat, palvelussuhdepäällikkö, resina,