Henkilöstöasiainjaosto, kokous 23.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kulttuurijohtajan viran täyttäminen

JARDno-2022-924

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kulttuurijohtaja Sami Ylisaari on irtisanoutunut Järvenpään kaupungin kulttuurijohtajan virasta ja kaupunginhallitus on myöntänyt hänelle 16.5.2022 § 143 eron virasta 4.6.2022 alkaen.

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kulttuurijohtaja toimii kaupungin organisaatiossa palvelualueen asiakkuusjohtajana ja palvelualueiden asiakkuusjohtajat valitsee kaupunginhallitus. Näin ollen kulttuurijohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Kulttuurijohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen. Eduksi katsotaan kulttuuri- ja liikunta-alan tuntemusta ja näyttöjä aikaansaannoksista sekä käytännön työkokemusta johtamistehtävistä.

Hakijoille on kaksi ennakkotehtävää, joista toinen on kirjallinen tehtävä ja toinen videotehtävä ja ne kohdistetaan kaikille hakijoille. Ennakkotehtävät palautetaan hakemusten yhteydessä rekrytointijärjestelmä-Laurassa 25.8.2022 klo 15 mennessä. 

Kulttuurijohtajan viran alustava rekrytointi-aikataulu, hakukuulutus, osaamisprofiili sekä ennakkotehtävät ovat liitteenä. Hakukuulutus sekä ennakkotehtävät julkaistaan vasta hakuprosessin alkaessa. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. että kulttuurijohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 4.8. - 25.8.2022 klo 15.00
  2. että kulttuurijohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään kulttuurialan johtamiskokemukseen. Eduksi katsotaan kulttuuri- ja liikunta-alan tuntemusta ja näyttöjä aikaansaannoksista sekä käytännön työkokemusta johtamistehtävistä.
  3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen, osaamisprofiilin, ennakkotehtävät sekä alustavan rekrytointi-aikataulun. 

 

Käsittely:

Vt. henkilöstöjohtaja Mika Lindgren esitteli asiaa.

Osaamisprofiiliin ja alustavaan aikatauluun tehdään viranhaltijavalmisteluna vielä tekniset korjaukset/täydennykset ennen rekrytoinnin eteenpäin laittoa. Kokouksiin kutsutaan rekrytoinnin osalta mukaan myös hyvinvoinnin palvelualuejohtaja. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kultuuurijohtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 33 hakijaa.

Henkilöstöasiainjaosto käsittelee kokouksessaan hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt. Haastattelut järjestetään 16.9.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kulttuurijohtajaksi hakeneista henkilöistä.

Käsittely:

Hyvinvoinnin palvelualuejohtaja Kristiina Soots selosti asiaa. 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti kutsua haastatteluun seuraavat hakijat (aakkosjärjestyksessä): 
(henkilötiedot poistettu)
(henkilötiedot poistettu)
Lisäksi neljä hakijaa, jotka eivät halua nimeä julkisuuteen.

Varalle:
Kaksi hakijaa, jotka eivät halua nimeä julkisuuteen. 

Valmistelija

  • Mika Lindgren, vt. henkilöstöjohtaja, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kulttuurijohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 4.8. - 25.8.2022  välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 33 henkilöä.

Henkilöstöasiainjasto päätti 9.9.2022 § 24 hakemusten ja ennakkotehtävien perusteella valita kuusi ansiointuneimpana pidettävää hakijaa haastatteluihin. Haastattelut pidettiin 16.9.2022 ja haastattelujen perusteella henkilöstöasiainjaosto valitsi 16.9.2022 § 31 soveltuvuusarviointiin lähetettävät kaksi hakijaa. 

Kulttuurijohtajan rekrytointi on edennyt henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle kokoukseen 4.10.2022. Henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessaan 23.9.2022  henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kulttuurijohtajaksi valittavan henkilön.

Kaupunginhallituksen jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle varataan läsnäolo- ja puheoikeus tässä asiakohdassa.

ML

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1. kulttuurijohtajaksi valittavan henkilön

2. viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan

3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan

4. kulttuurijohtajan virkaan valitun koeajasta

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää 23.9.2022 kokouksessaan kulttuurijohtajan tehtäväkohtaisesta palkasta.

 
Käsittely:

Tämä asiakohdan käsittelyssä mukana kaupunginhallituksen jäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä palvelualuejohtaja Kristiina Soots klo 7.30.-8.45.

Momentous Oy:stä Mikko Puonti esitteli kärkihakijoiden soveltuvuusarviointien tuloksia klo 7.30-8.21.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

1. valita kulttuurijohtajaksi (henkilötiedot poistettu) ja valita varalle (henkilötiedot poistettu)

2. viran hoidon aloitus sopimuksen mukaan.

3. että päätös on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

4. että kulttuurijohtajan viran koeaika on kuusi (6) kuukautta, josta vähennetään aika, jota henkilö on hoitanut samaa virkaa.

Lisäksi henkilöstöasiainjaosto päättää, että kulttuurijohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5265,98 euroa.

Tiedoksi

KH