Henkilöstöasiainjaosto, kokous 23.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 26.10.2022 alkaen.

Kokouksen asiakohdassa § 34 Kulttuurijohtajan viran valinta myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen jäsenille sekä valtuuston puheenjohtajistolle.

 

Ehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.