Henkilöstöasiainjaosto, kokous 22.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 LISÄPYKÄLÄ: Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran täyttäminen (lisäpykälä)

JARDno-2023-903

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

(Henkilötiedot piilotettu, Kuntalaki § 140)on irtisanoutunut Järvenpään kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virasta ja kaupunginhallitus myöntää hänelle eron virasta.

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja toimii kaupungin organisaatiossa palvelualueen asiakkuusjohtajana ja palvelualueiden asiakkuusjohtajat valitsee kaupunginhallitus. Näin ollen yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.2023 – 22.8.2023.
 2. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä.
 3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen, osaamisprofiilin sekä alustavan rekrytointi-aikataulun.

 

 

Käsittely

Esittelijä selosti asiaa ja käsittelyn kuluessa hän muutti päästöehdotusta siten, että lisätään kohta 4 ja haastattelut toteutetaan viikoilla 36-37.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti

 1. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.2023 – 22.8.2023.
 2. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä.
 3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen, osaamisprofiilin sekä alustavan rekrytointi-aikataulun.
 4. että haastattelut toteutetaan viikoilla 36-37.

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 2.6.2023 käynnistää yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 1.8.- 22.8.2023 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen  mennessä virkaa haki 31 henkilöä, joista 26 täytti kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajan esittelystä. Haastattelut järjestetään 8.9.2023. Päätösehdotus haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä esitetään kokouksessa.

HN

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt virkaa hakeneista henkilöistä 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 8.9.2023.

Päätös

 Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän pääätösehdotuksen mukaisesti

1. kutsua liitteen mukaisesti kuusi hakijaa haastatteluun 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 8.9.2023.

 

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja selosti asiaa ja palvelualuejohtaja esitteli hakijoiden ansiovertailua.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteessä mainitut kuusi hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla.

Valmistelija

Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on 1.9.2023 päättänyt, että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virkaa hakeneista haastatteluun kutsutaan kuusi hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee kutsutut henkilöt ja päättää rekrytoinnin valmistelun jatkotoimenpiteistä.

hn

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 

 1. haastattelee yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan haastatteluihin valituista hakijoista kuusi hakijaa.
 2. päättää rekrytoinnin valmistelun jatkamisesta ja mahdollisesta soveltuvuusarvioinnista.  

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän muutosesityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. 

 

Kokouskäsittely

Sihteeri Riitta Murtokare poissa klo 8.00–14.36.

Kokoustauko klo 11.01–11.35.

Tiia Östberg poistui kokouksesta klo 11.01 ja Tuija Kuusisto saapui tauon jälkeen kokoukseen klo 11.35.

Kaupunginjohtaja poistui kokouksesta klo 12.21 ja henkilöstöjohtaja toimi esittelijänä klo 12.21. lähtien.

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli hakijoista kuusi hakijaa. Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä teki muutetun päätösehdotuksen ja esitti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. 

Valmistelija

 • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjasto palautti yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan rekrytointiprosessin uudelleen valmisteluun. Viran täyttöprosessin kuluessa on ilmennyt, että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran tehtäväsisältöä ja sen suhdetta Kaupunkikehityksen palvelualueen johtamisrakenteeseen on harkittava uudelleen. Samoin on harkittava, onko tehtävässä tarvetta tehdä valituskelpoisia hallintopäätöksiä ja siten perusteita virkasuhteelle. Tämän johdosta viran täyttäminen on tarkoituksenmukaista keskeyttää.

HN 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjasto päättää keskeyttää yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran täyttämisen.

Käsittely:

Tämä pykälä käsiteltiin § 50 jälkeen.  

Esittelijä selosti asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

HR/rekrytoinnin erityisasiantuntija, palvelualuejohtaja, henkilöstöjohtaja