Henkilöstöasiainjaosto, kokous 22.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 25.9.2023 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely:
Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko lisäpykälä käsitellä kokouksessa. Tämä sopi jäsenille.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.