Henkilöstöasiainjaosto, kokous 22.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Kaavoitusjohtajan viran täyttäminen/haastateltavien valinnat

JARDno-2023-1378

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

(Henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) on irtisanoutunut Järvenpään kaupungin kaavoitusjohtajan virasta ja kaupunginhallitus myöntää hänelle eron virasta.

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaavoitusjohtaja toimii Kaupunkikehityksen palvelualueen asiakkuusjohtajana ja palvelualueiden asiakkuusjohtajat valitsee kaupunginhallitus. Näin ollen kaavoitusjohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Kaavoitusjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.  

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. että kaavoitusjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 4.-18.9.2023 kello 15.00.
  2. että kaavoitusjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.
  3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen sekä alustavan rekrytointiaikataulun.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Esittelijä selosti asiaa.

Valmistelija

  • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
  • Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 1.9.2023 käynnistää kaavoitusjohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 4.9.-18.9.2023 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen  mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä, joista kahdeksan täytti kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee hakijoiden ansiovertailua ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajan esittelystä. Haastattelut järjestetään 6.10.2023. Päätösehdotus haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä esitetään kokouksessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt virkaa hakeneista henkilöistä.
  2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 6.10.2023.

 

Käsittely:
Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteen mukaisesti neljä hakijaa (aakkosjärjestyksessä).

Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti

  1. kutsua haastatteluun liitteen mukaisesti neljä hakijaa.
  2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 6.10.2023.

Tiedoksi

HR/Rekrytoinnin erityisasiantuntija