Henkilöstöasiainjaosto, kokous 1.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran täyttäminen/haastateltavien valinnat

JARDno-2023-903

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

(Henkilötiedot piilotettu, Kuntalaki § 140)on irtisanoutunut Järvenpään kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virasta ja kaupunginhallitus myöntää hänelle eron virasta.

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja toimii kaupungin organisaatiossa palvelualueen asiakkuusjohtajana ja palvelualueiden asiakkuusjohtajat valitsee kaupunginhallitus. Näin ollen yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.2023 – 22.8.2023.
  2. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä.
  3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen, osaamisprofiilin sekä alustavan rekrytointi-aikataulun.

 

 

Käsittely

Esittelijä selosti asiaa ja käsittelyn kuluessa hän muutti päästöehdotusta siten, että lisätään kohta 4 ja haastattelut toteutetaan viikoilla 36-37.

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti

  1. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.2023 – 22.8.2023.
  2. että yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto yhdistettynä riittävään johtamiskokemukseen vastaavista tehtävistä.
  3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen, osaamisprofiilin sekä alustavan rekrytointi-aikataulun.
  4. että haastattelut toteutetaan viikoilla 36-37.

Valmistelija

  • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
  • Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan 2.6.2023 käynnistää yritys- ja elinkeinopalvelujohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 1.8.- 22.8.2023 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen  mennessä virkaa haki 31 henkilöä, joista 26 täytti kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajan esittelystä. Haastattelut järjestetään 8.9.2023. Päätösehdotus haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä esitetään kokouksessa.

HN

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt virkaa hakeneista henkilöistä 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 8.9.2023.

Päätös

 Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän pääätösehdotuksen mukaisesti

1. kutsua liitteen mukaisesti kuusi hakijaa haastatteluun 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 8.9.2023.

 

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja selosti asiaa ja palvelualuejohtaja esitteli hakijoiden ansiovertailua.

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteessä mainitut kuusi hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla.

Tiedoksi

HR/rekrytoinnin erityisasiantuntija