Henkilöstöasiainjaosto, kokous 1.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Kaavoitusjohtajan viran täyttäminen/Rekrytoinnin käynnistäminen

JARDno-2023-1378

Valmistelija

  • Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi
  • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

(Henkilötiedot poistettu, Kuntalaki § 140) on irtisanoutunut Järvenpään kaupungin kaavoitusjohtajan virasta ja kaupunginhallitus myöntää hänelle eron virasta.

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaavoitusjohtaja toimii Kaupunkikehityksen palvelualueen asiakkuusjohtajana ja palvelualueiden asiakkuusjohtajat valitsee kaupunginhallitus. Näin ollen kaavoitusjohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Kaavoitusjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

  1. että kaavoitusjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 4.-18.9.2023 kello 15.00.
  2. että kaavoitusjohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto.
  3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen sekä alustavan rekrytointiaikataulun.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Kokouskäsittely

Esittelijä selosti asiaa.

Tiedoksi

HR/rekrytoinnin erityisasiantuntija