Henkilöstöasiainjaosto, kokous 19.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Strateginen osaamissuunnitelma 2020-2023

JARDno-2019-3641

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään uuden strategian valmistelun myötä ollaan haluttu rakentaa henkilöstö- ja osaamissuunnitelma vastaamaan vankemmin kaupungin strategisia tavoitteita. Strategisen osaamissuunnitelman laatiminen perustuu  myös vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä /1136/2013) sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1138/2013). Kyseiset lait velvoittavat kunnat saattamaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa lain edellyttämälle tasolle ja laatimaan ne yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Järvenpään kaupungissa tämän velvoitteen täyttämiseksi laaditaan neljälle vuodelle strateginen osaamissuunnitelma, jolla pyritään vastaamaan ja ennakoimaan kaupungin osaamistarpeita. Tätä dokumenttia täydentää vuosittain laaditut liitteet, jossa on palvelualuekohtaiset koulutus- sekä henkilöstöresurssien suunnitelmat vuosikohtaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Käsitellään Strategisen osaamissuunnitelman päivitetty koulutusliite vuodelle 2022 ja merkitään se tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään uuden strategian valmistelun myötä ollaan haluttu rakentaa henkilöstö- ja osaamissuunnitelma vastaamaan vankemmin kaupungin strategisia tavoitteita.

Strategisen osaamissuunnitelman laatiminen perustuu  myös vuoden 2014 alusta voimaan astuneeseen lakiin taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä lakiin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Kyseiset lait velvoittavat kunnat saattamaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmansa lain edellyttämälle tasolle ja laatimaan ne yhteistoimintamenettelyssä henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa. Järvenpään kaupungissa tämän velvoitteen täyttämiseksi laaditaan neljälle vuodelle strateginen osaamissuunnitelma, jolla pyritään vastaamaan ja ennakoimaan kaupungin osaamistarpeita. 

Tätä suunnitelmaa täydennetään vuosittain liitteellä, jossa on palvelualuekohtaiset koulutus- sekä henkilöstöresurssien suunnitelmat tulevalle vuodelle. Vuoden 2022 Strategisen osaamissuunnitelman käsittely keskittyy siten kyseiseen koulutusliitteeseen, johon on koottu palvelualueilla ja konsernipalveluissa suunnitellut koulutukset tulevalle vuodelle.

Strateginen osaamissuunnitelman koulutusliite vuodelle 2022 on käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 4.11.2021.

MSo

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto merkitsee Strategisen osaamissuunnitelman koulutusliitteen vuodelle 2022 tiedoksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH, kaupungin johtoryhmä, yt-toimikunta, hr-palvelut