Henkilöstöasiainjaosto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tietohallintojohtajan viran täyttäminen, jatkokokous/haastattelut

JARDno-2023-688

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Lindgren, palvelussuhdepäällikkö, mika.lindgren@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin tietohallintojohtajan virkaa hoidetaan tällä hetkellä määräaikaisesti vt. tietohallintojohtaja järjestelyllä. 

Hallintosäännön 6 luvun 49 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon kaupunginhallitus valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallituksen henkilöstöasiainjaosto. Kaupunginhallitus valitsee tietohallintojohtajan, ja näin ollen tietohallintojohtajan viran rekrytointi käynnistyy henkilöstöasiainjaoston päätöksellä. 

Tietohallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta. 

Rekrytointiaikatauluksi on alustavasti suunniteltu: 

 • hakuaika 1.8.-22.8.2023 klo 15
 • hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttavat 8.9.2023
 • haastattelut 15.9.2023
 • henkilöarvioinnit vko 38-39
 • ehdotus valinnasta (henkilöstöasiainjaosto) 6.10.2023
 • päätös valinnasta (kaupunginhallitus) 16.10.2023

Henkilöstöasiainjaosto hyväksyy myös tietohallintojohtajan viran hakukuulutuksen ja osaamisprofiilin, jotka ovat liitteenä.     

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

 1. että tietohallintojohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.-22.8.2023 klo 15.00
 2. että tietohallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tietotekniikan alalta. 
 3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen sekä osaamisprofiilin.

 

Käsittely:

Käsittelyn kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto tai tietotekniikan alan korkeakoulututkinto. 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti

 1. että tietohallintojohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi ajalle 1.8.-22.8.2023 klo 15.00.
 2. että tietohallintojohtajan viran kelpoisuusehtona on  ylempi korkeakoulututkinto tai tietotekniikan alan korkeakoulututkinto.
 3. hyväksyä liitteenä olevat viran hakukuulutuksen sekä osaamisprofiilin. 

Valmistelija

Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi
Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on päättänyt kokouksessaan käynnistää tietohallintojohtajan rekrytoinnin. Viran hakuaika oli 1.8.- 22.8.2023 klo 15.00. Hakuajan päättymiseen mennessä virkaa haki 53 henkilöä, joista 46 täytti kelpoisuusvaatimukset. Henkilöstöasiainjaosto käsittelee hakijoiden ansiovertailun ja valitsee haastatteluihin kutsuttavat henkilöt kaupunginjohtajan esittelystä. Haastattelut järjestetään 15.9.2023. Päätösehdotus haastatteluihin kutsuttavista henkilöistä esitetään kokouksessa.

HN

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää

1. haastatteluihin kutsuttavat henkilöt virkaa hakeneista henkilöistä 

2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 15.9.2023.

 

Päätös

Henkilöstöasiainjaosto päätti esittelijän päätösehdotuksen mukaisesti

 1. kutsua liitteen mukaisesti yhdeksän hakijaa haastatteluun. 
 2. haastatella hakijat henkilöstöasiainjaoston kokouksessa 15.9.2023 sekä jatkokokouksessa 18.9.2023.

 

 

 

 

Kokouskäsittely

Käsittelyn kuluessa esittelijä teki päätösehdotuksen, että hakemusten ja kokonaisarvioinnin perusteella haastatteluun kutsutaan liitteessä mainitut yhdeksän hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto oli esityksen kannalla.

Hakijoiden suunniteltu haastattelupäivä on 15.9. ja toiseksi haastattelupäiväksi esitettiin 18.9. klo 10–14.

Valmistelija

Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi
Henriikka Louhelainen, Rekrytoinnin erityisasiantuntija, henriikka.louhelainen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on 8.9.2023 päättänyt, että tietohallintojohtajan virkaa hakeneista haastatteluun kutsutaan yhdeksän hakijaa. Henkilöstöasiainjaosto haastattelee kutsutut henkilöt  ja päättää rekrytoinnin valmistelun jatkotoimenpiteistä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 

 1. haastattelee tietohallintojohtajan virkaa hakeneita.
 2. päättää jatkaa haastatteluita 18.9. ja päättää silloin rekrytoinnin valmistelun jatkamisesta.

 

Kokouskäsittely

Henkilöstöasiainjaosto haastatteli yhdeksästä haastatteluun valituista hakijoista kuusi hakijaa. Kolme haastattelua siirrettiin pidettäväksi henkilöstöasiainjaoston jatkokokoukseen 18.9.2023.

Kokoustauko 11.02 - 12.00.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Henri Nordenswan, Henkilöstöjohtaja, henri.nordenswan@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto on kokouksessaan 8.9.2023 valinnut tietohallintojohtajan haastatteluihin yhdeksän henkilöä. Henkilöstöasiainjaosto haastatteli kokouksessaan 15.9. kuusi hakijaa ja kolme haastattelua siirrettiin pidettäväksi henkilöstöasiainjaoston jatkokokoukseen 18.9.2023.  Henkilöstöasiainjaosto haastattelee kutsutut henkilöt  ja päättää rekrytoinnin valmistelun jatkotoimenpiteistä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto 

 1. haastattelee tietohallintojohtajan virkaa hakeneita.
 2. päättää rekrytoinnin valmistelun jatkamisesta.

 

 

Päätös

Henkilöstöasiainjasto

 1. suoritti jatkokokoukseen siirretyn kolmen hakijan haastattelun.
 2. päätti hakemusten ja haastattelujen sekä kokonaisarvioinnin perusteella lähettää soveltuvuusarviointiin liitteen mukaisesti (aakkosjärjestyksessä) kolme hakijaa.

 

Kokouskäsittely

Henkilöstöasiainjaosto on haastatellut kuusi hakijaa 15.9. ja kolme hakijaa tässä 18.9. jatkokokouksessa. Yksi hakija haastateltiin etäyhteyksin.

Kokoustauot klo 9.50.–9.56. ja klo 11.00.–11.28.

Käydyn keskustelun pohjalta esittelijä teki esityksen, että hakemusten ja haastattelujen sekä kokonaisarvioinnin perusteella soveltuvuusarviointiin lähetetään liitteen mukaisesti (aakkosjärjestyksessä) kolme hakijaa.

Henkilöstöasiainjaosto oli yksimielisesti esityksen kannalla. 

 

Tiedoksi

HR/rekrytoinnin erityisasiantuntija