Henkilöstöasiainjaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2234

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan virkaa haki 16 henkilöä.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti kokouksessaan 10.11.2020 §49 lähettää haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kaksi hakijaa.

Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.

mso

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

 

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 / JI)

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 57

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Esteellisyys

Helinä Perttu, Jarno Hautamäki (esteellisyyden peruste, yleislausekejäävi (hallintolaki 28.1 § 7-k), esihenkilö hakijana)

Kokouskäsittely

Helinä Perttu ja Jarno Hautamäki poistuivat ilmoittaen esteellisyydestä. 

Tomi Passi toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana. 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 2. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.
 3. Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen, kannatti Ulla-Mari Karhu.  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus hyväksyä Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi Taavitsaisen muutosehdotuksen yksimielisesti. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Työnvaativuuden arviointi Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virkaan on suoritettu Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän avulla,​ kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu. Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että Opetuksen ja hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Henkilöstöasiainjaosto päättää virantäytön yhteydessä yhtenä virkasuhteen ehtona viran palkkauksesta, joka perustuu työnvaativuuteen. Järvenpään kaupunki käyttää ylimmän johdon työn vaativuuden arvioinnissa Korn Ferryn  Hay -järjestelmällä, mikä on työn vaativuuden arvioinnin järjestelmä. Arvioinnin perusteella tehtävän vaativuus asettuu tasolle 21. Arvioinnin perusteella Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran kokonaispalkka on viran hoidon alkaessa 7 600 euroa kuukaudessa lisättynä puhelinedulla.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2020 § 397, että kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

mso

 

Käsittely:

Helinä Perttu poistui kokouksesta ilmoittaen esteellisyydestä (Kartanon koulun rehtori). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 1. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka 1.1.2021 määritettynä on 7 600 euroa kuukaudessa
 2. virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 3. päätös valinnasta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 4. Opetuksen ja kasvatuksen palvelualuejohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, palvelussuhdepäällikkö, resina