Henkilöstöasiainjaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttö

JARDno-2020-2233

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 24.9.-22.10.2020 välisen ajan. Hakuajan päättymiseen mennessä palvelualuejohtajan virkaa haki 38 henkilöä.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päätti jatkokokouksessaan 13.11.2020 §50 lähettää haastatelluista hakijoista henkilöarviointiin kolme hakijaa.

Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan rekrytointi on edennyt laajennetun henkilöstöasiainjaoston valintaesityksen tekemiseen kaupunginhallitukselle, joka tekee valintaesityksen kaupunginvaltuustolle. Henkilöarviointien esittelyn ajan kokoukseen osallistuu henkilöarvioinnin suorittanut Cresco Oy:n johtava konsultti.

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto kuulee kokouksessa henkilöarviontien tulokset ja päättää esittää kaupunginhallitukselle kokoukseen 30.11.2020 Hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön.

mso

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Hyvinvoinnin palvelualuejohtajaksi valittavan henkilön ja varalle valittavan henkilön. Päätös on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

 

Käsittely

Käsit​​​​​​telyn aikana laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

 

Läsnäolijat ja esteellisyydet kts. § 55. (täsmennetty 27.11.2020 JI)

Päätös

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti: 

Laajennettu henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Henkilöstöasiainjaosto 26.11.2020 § 56

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä): (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu)ja (henkilötiedot poistettu).

Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin Taavitsaisen muutosehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Kokouskäsittely

Tämä asia käsiteltiin asian § 391 jälkeen. 

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotustaan kuulumaan seuraavasti: 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin seuraavien virkaa hakeneiden henkilöiden välillä (aakkosjärjestyksessä):(henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 2. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin.
 3. Virkavaali on ehdollinen siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta.  

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Muutosehdotus Mikko Taavitsainen, kannatti Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu ja Tomi Passi:  

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

 1. suorittaa virkavaalin hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran täyttämiseksi
 2. kaupunginhallitus esittää kärkiehdokkaiksi seuraavat (aakkosjärjestyksessä) (henkilötiedot poistettu), (henkilötiedot poistettu) ja (henkilötiedot poistettu)
 3. suorittaa varasijalle valittavasta virkavaalin
 4. Virkavaalit ovat ehdollisia siihen asti, että valittava henkilö on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Viran koeaika on kuusi kuukautta. 

Henkilöstöasiainjaosto päättää virkasuhteen muista ehdoista ja kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Mikko Taavitsaisen muutosehdotus hyväksyä yksimielisesti. Kaupunginhallitus hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Työnvaativuuden arviointi Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virkaan on suoritettu Hay Groupin työnvaativuusarviontijärjestelmän avulla,​ kuten muidenkin ylempien johtajien työnvaativuus on arvioitu. Työnvaativuuteen perustuvasta palkkauksesta henkilöstöasiainjaosto päättää rekrytoinnin yhteydessä. 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka määräytyy työn vaativuuden arvioinnin perusteella ja määrittää palkan.

 

Päätös

Päätettiin yksimielisesti palauttaa asia uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

 • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14§ mukaan henkilöstöasiainjaosto vastaa kaupunginvaltuusto- tai kaupunginhallitustason päätöksiä edellyttävien rekrytointien ja muiden henkilöstöasioiden valmistelusta sekä päättää kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valitsemien viranhaltijoiden virkasuhteen ehdoista.

Henkilöstöasiainjaosto päättää virantäytön yhteydessä yhtenä virkasuhteen ehtona viran palkkauksesta, joka perustuu työnvaativuuteen. Järvenpään kaupunki käyttää ylimmän johdon työn vaativuuden arvioinnissa Korn Ferryn  Hay -järjestelmällä, mikä on työn vaativuuden arvioinnin järjestelmä. Arvioinnin perusteella tehtävän vaativuus asettuu tasolle 20. Arvioinnin perusteella Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan viran kokonaispalkka on viran hoidon alkaessa 7 300 euroa kuukaudessa lisättynä puhelinedulla.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2020 § 396, että kaupunginjohtaja sopii viran hoidon aloituksesta valittavan henkilön kanssa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto päättää, että

 1. Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan viran palkka 1.1.2021 määritettynä on 7 300 euroa kuukaudessa
 2. virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
 3. päätös valinnasta on ehdollinen siihen saakka, kunnes valittava henkilö on esittänyt hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan
 4. Hyvinvoinnin palvelualuejohtajan virka on johtavan viranhaltijan virka, johon sovelletaan Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräyksiä

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti

Tiedoksi

kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto, palvelussuhdepäällikkö, resina