§ 2 Konsulttityön tilaaminen koskien videografista tutkimusta

Lataa 

JARDno-2019-1177

Päätöspäivämäärä

9.4.2019

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen 13.12.2018 §108 organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Päätän tilata videografisen tutkimuksen Sailer Oy:lta 30.4.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti niin, että Järvenpään kaupungin kustannusarvio-osuus on kokonaishankinnasta 50% eli 12 000 €. Kustannusarvioita ei saa ylittää ilman tilaajan suostumusta. Tutkimustyö tukee Järvenpään keskustan kehittämistä ja aluemarkkinointia, erityisesti Perhelä-korttelissa ja se toteutetaan yhteistyössä YIT Suomi Oy:n kanssa.

Työ käynnistyy huhtikuussa 2019 ja valmistuu toukokuussa 2019. Työ muodostuu 50 minihaastattelusta ja 21 syvähaastattelusta. Työn tuloksena on videoraportti tutkimuksen löydöksistä sekä slideshow-esitys tutkimuksen keskeisimmistä löydöksistä.

Kustannukset maksetaan kaupunkikehityksen hankekehittämisen kustannuspaikalta 18613005, joka toimii myös tilausviitteenä. Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuukausittain kahdessa erässä niin, että 50% laskutetaan projektin alkaessa ja 50% työn luovutuksen jälkeen.

 

Allekirjoitus

Elinvoimajohtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkikehitys