§ 1 Hankekehityspäällikön viran täyttäminen kaupunkikehitykseen

Lataa 

JARDno-2018-3688

Päätöspäivämäärä

21.11.2018

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen perustelut

Julkaistun hakuilmoituksen pohjalta viran kelpoisuusehdoksi määritettiin ylempi korkeakoulututkinto, aikaisempi työkokemus sekä koulutus rakentamisen tai yhdyskuntasuunnittelun alalta. Eduksi katsottiin kokemus kaupunkiolosuhteissa tapahtuvasta hankekehittämisestä ja hyvä tietotekninen osaaminen.

Hakemusten, haastattelujen ja ansiovertailun sekä perustuslain 125 § mukaisten yleisten nimitysperusteiden eli taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon kokonaisarvioinnin nojalla soveltuvin ja sopivin Järvenpään kaupungin hankekehityspäällikön virkaan on filosofian maisteri (Henkilötiedot poistettu). (Henkilötiedot poistettu) on lisäksi työkokemuksensa ja osaamisensa sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella kyvykkäin hoitamaan avoinna olevaa virkaa.

 

Päätös

Päätän valita FM (Henkilötiedot poistettu) Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitykseen hankekehityspäällikön virkaan 01.12.2018 alkaen. 

Virkaan ottaminen on ehdollinen, kunnes valittu esittää terveydentilastaan luotettavan selvityksen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Työehdot määräytyvät KVTES mukaan ja ne tarkennetaan virkamääräyksessä. 

Allekirjoitus

Elinvoimajohtaja (Henkilötiedot poistettu)

Organisaatiotieto

HR-palvelut