§ 3 Asiantuntijatyön ja lainopillisen osaamisen sekä neuvonnan hankinta.

Lataa 

JARDno-2019-1385

Päätöspäivämäärä

29.4.2019

Päätöksen tekijä

Elinvoimajohtaja

Päätöksen perustelut

Toimivalta perustuu Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen 11.4.2019 §32 organisaatiorakenteesta ja toimivallan edelleen siirtämisestä 1.5.2019 alkaen.

Päätös

Päätän tilata Asianajotoimisto DLA Piper Oy:ltä lainsäädännöllistä asiantuntijapalvelua sekä neuvontaa DLA Piperin 18.04.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kustannukset maksetaan kaupunkikehityksen hankekehittämisen kustannuspaikalta 18613005, joka toimii myös tilausviitteenä.

Palkkio määräytyy liitteenä olevan 18.04.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti siten, että kaupunkikehityksen kärkihankkeiden sopimusvalmistelun ja sopimusten laadinnan osalta DLA Piperille suoritettava palkkio määräytyy sopimuskohtaisesti. Yleisen neuvonannon ja avustamisen osalta palkkio määräytyy käytetyn ajan perusteella sopimuksessa esitetyin tuntihinnoin. Työ laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuukausittain jälkikäteen DLA Piperin toimittaman yksilöidyn raportin ja tuntilaskelman perusteella. 

Allekirjoitus

Elinvoimajohtaja

Organisaatiotieto

Kaupunkitekniikka