Tarkastuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

JARDno-2020-1176

Valmistelija

  • Annika Sveholm, tarkastuslautakunnan sihteeri, annika.sveholm@bdo.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vastuunalainen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n vastuunalainen tilintarkastaja, JHT Minna Ainasvuori on antanut 21.4.2020 päiväämänsä tilintarkastusraportin ja tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2019.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää 

  • antaa tilintarkastuskertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, josta olisi hankittava asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2019 - 31.12.2019

Päätös

Päätetään esityksen mukaisesti.