Tarkastuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Perustelut

Tarkastuslautakunta käsittelee mahdolliset ilmoitusasiat

Ehdotus

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kaupunginjohtajan selostus koronan arvioiduista vaikutuksista kaupungin talouteen.