Tarkastuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 18 Tietopyyntö (lisäpykälä)

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kokouksessa tuli esiin tarve lisätiedoille konsernin omistajapolitiikasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta pyytää konsernipalveluilta selvitystä kaupungin omistajapolitiikasta sekä kaupunginhallituksen kokouksen 25.11.2019 § 300 omistajaohjauksen käyttöönotto pöytäkirjaa liitteineen lautakunnan käyttöön.