Tarkastuslautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 11.3.2020 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heini Liimatainen, heini.liimatainen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.


Käsitellyt asiat