Talousjaosto, kokous 14.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tuodaan tiedoksi merkittäväksi seuraavat asiat

1. Erityisselvitys

 • Yhtiöiden hallintoon liittyvä selvitys (JulkL 24.1 § 15 k)

2. Syksyn kokousaikataulu

pe 23.8. 

 • talousarvion laadintatilanne
 • sisäisen valvonnan ohjeen päivityksen käynnistäminen
 • kk-raportti 7/2019

pe 20.9. (vaihtoehtoinen päivä pe 27.9.)

 • talousarvion laadintatilanne: talousarvion virkamiesesitys
 • konserniyhteisöraportointi 8/2019 
 • konserniohjeen päivityksen käynnistäminen 
 • konserniyhteisöseurannan uudistaminen 2020 – 
 • johdon raportti 2 (tilanne 1-8/2019)

pe 18.10. (pe 25.10.)

 • vero-%
 • talousarvion laadintatilanne: kaupunginjohtajan TA-esitys
 • konserniyhteisöjen tavoitteet 2020-2023
 • kk-raportti 9/2019

pe 22.11. (pe 29.11.)

 • konserniohje
 • sisäisen valvonnan ohje
 • kk-raportti 10/2019

pe  13.12. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Käsittely 

Päätettiin, että syksyn kokoukset pidetään:

pe 23.8.

pe 27.9.

pe 25.10.

pe 29.11.

pe  13.12.

Päätös

Hyväksyttiin.