Puheenjohtajien jaosto, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 27.11.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely: 

Todettiin, että palvelualuejohtaja Marju Taurula toimii esittelijänä kunnes kaupunginjohtaja saapuu. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat