Puheenjohtajien jaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouskalenteri syksy 2019

JARDno-2019-2002

Valmistelija

  • Lotta Kaje, johdon erityisavustaja, lotta.kaje@jarvenpaa.fi

Perustelut

Liiteenä oleva kokouskalenterin luonnos on ollut kommentoitava 3.-6.6.2019 toimielinten puheenjohtajilla ja esittelijöillä. Siihen on tehty muutokset kommenttien perusteella.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että syksyn kokouskalenterin vahvistetaan liitteen mukaisesti. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

luottamushenkilöt