Puheenjohtajien jaosto, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Brändiuudistuksen väliraportti

JARDno-2019-2005

Valmistelija

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä on käynnissä brändiuudistushanke, jonka ohjausryhmänä toimii puheenjohtajien jaosto. Ohjausryhmälle esitellään välituloksia kesäkuussa ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyy brändiuudistuksen tulokset marraskuussa 2019.

Kesäkuun väliraportissa (liitteenä) käydään läpi brändiuudistuksen tavoitteet, tähän mennessä tehty työ ja hankkeen jatkosuunnitelmat. Väliraportissa kerrotaan huhti-toukokuun brändityöpajoissa esiin nousseista keskeisistä huomioista liittyen Järvenpään vahvuuksiin ja heikkouksiin, kehittämistoiveisiin ja uudelle brändille asetettuihin toiveisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Jaosto merkitsee väliraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

viestintäjohtaja