Puheenjohtajien jaosto, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Brändityön ja medianäkyvyyden tilannekatsaus

JARDno-2019-2005

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpäässä on käynnissä brändiuudistushanke, jonka ohjausryhmänä toimii puheenjohtajien jaosto. Ohjausryhmälle esitellään välituloksia kesäkuussa ja elokuussa. Kaupunginhallitus hyväksyy brändiuudistuksen tulokset marraskuussa 2019.

Kesäkuun väliraportissa (liitteenä) käydään läpi brändiuudistuksen tavoitteet, tähän mennessä tehty työ ja hankkeen jatkosuunnitelmat. Väliraportissa kerrotaan huhti-toukokuun brändityöpajoissa esiin nousseista keskeisistä huomioista liittyen Järvenpään vahvuuksiin ja heikkouksiin, kehittämistoiveisiin ja uudelle brändille asetettuihin toiveisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Jaosto merkitsee väliraportin tiedoksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään brändiuudistushanke on loppusuoralla. Päätös on uudesta brändikonseptista on tarkoitus tehdä kaupunginhallituksessa 2.12., minkä jälkeen alkaa uuden brändin lanseeraus. Brändiprojektin ohjausryhmänä toimii puheenjohtajien jaosto, jolle nyt esitellään päätöksentekoon menevä brändikonsepti.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Käsittely:

Viestintäjohtaja Heli Vastamäki, asiakkuusjohtaja Tiia Lintula sekä luova johtaja Roope Lehtoranta selostivat brändityötä.

Pirjo Komulainen, Eemeli Peltonen ja Satu Tuominen poistuivat tämän asian käsittelyn aikana.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin brändiuudistusprojekti on ollut käynnissä viime keväästä asti. Uutta brändiä on tehty tiiviissä yhteistyössä kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Projektissa on ollut erilaisia osallistavia vaiheita, kuten brändin kivijalan muodostaminen käyttäjäkyselyiden avulla sekä brändikonseptiehdotusten kommentointimahdollisuus. 

Brändityöryhmänä on toiminut viestintä- ja markkinointiryhmä, jossa on edustus kaikilta kaupungin palvelualueilta. Yhteistyökumppanina brändiprojektissa on ollut mainostoimisto Ohoi Creative Oy.

Brändiprojektiin ohjausryhmänä on toiminut puheenjohtajien jaosto, jolle on esitelty brändityön väliraportit 12.6. sekä 27.8.2019. Brändikonpseptiehdotus on esitelty ohjausryhmälle 26.11. Lisäksi brändikonseptiehdotus on esitelty kaupunginhallituksen iltakouluasiana 18.11.2019.

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen brändikonseptin, joka sisältää Järvenpään uuden brändin kulmakivet, brändi-identiteetin sekä peruslinjaukset visuaaliseksi ilmeeksi ja puhetavaksi.

Käsittely

Tiia Lintula poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden peruste 28 § 1 mom kohta 4. 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyys

Tiia Lintula

Valmistelija

  • Heli Vastamäki, viestintäjohtaja, heli.vastamaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Puheenjohtajien jaosto toimi vuonna 2019 kaupungin brändityön ohjausryhmänä. Nyt brändikonsepti on määritelty ja olemme päässeet käyttöönottovaiheeseen.

Kaupungin viestintä on teettänyt vuodelta 2019 media- ja somenäkyvyyden analyysin. Se esitellään puheenjohtajien jaostolle kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Puheenjohtajien jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kokouskäsittely

Viestintäjohtaja Heli Vastamäki esitti tilannekatsauksen Järvenpään kaupungin brändityöhön ja medianäkyvyyteen.