Nuorisovaltuusto, kokous 9.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Järvenpään nuorisovaltuuston toimintasääntö

JARDno-2020-615

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään nuorisovaltuuston toimintasäännön uudistaminen. Toimintasääntö työryhmä esittelee toimintasäännön luonnoksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Valtuutetaan nuorisovaltuuston toimintasäännön loppuun saattaminen työryhmälle.