Nuorisovaltuusto, kokous 9.10.2017

Pöytäkirja on tarkastamaton