Nuorisovaltuusto, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 46 Yhteisökontti Rantapuistoon

JARDno-2019-1305

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jonna Ylimyllymaa, nuorisovaltuuston edustaja, jonna.ylimyllymaa@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään nuorisovaltuuston toimintasuunnitelman  yksi keskeisistä tavoitteista on lisätä nuorisovaltuuston näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Nuorisovaltuusto haluaa kohdata kaupunkilaisia ja näkyä kaupunkikuvassa. Näin lisätään eri-ikäisten kaupunkilaisten tietoisuutta nuorisovaltuustosta.

Kesällä koululaisten loma-aikana, Järvenpään uudistettu monipuolinen Rantapuisto on ahkerasti niin nuorten, kun kaikkien kaupunkilaisten käytössä. Nuorisovaltuusto esittää, että Rantapuistoon tulisi "yhteisö- kontti" skeittipuiston välittömään läheisyyteen, puiston läpikulkuväylän varrelle. Yhteisö- kontti voisi olla käytössä kaupungin eri palveluilla, yhteisöillä ja myös yhdistyksillä. Kontin tavoitteena olisi eri ikäisten kaupunkilaisten kohtaaminen, nuorten toimintaympäristössä. 

Nuorisopalvelut järjestää toukokuusta heinäkuuhun skeittipuiston läheisyydessä ulkonuorisotilan (ti,ke,pe 16-21), jossa palvelu viedään asiakkaan luokse. Nuorisopalvelut voisi hallinnoida yhteisökonttia ja pitää sitä nuorten kesäpalveluiden "pääkonttorina". Nuorisovaltuusto on valmis sitoutumaan mukaan toimintaan ja pitäisi viikottain "meet and greet" nuorisovaltuusto iltapäivää, joka edistää nuorisovaltuuston tavoitetta näkyvyydestä ja tunnettavuudesta. Lisäksi yhteisö kontti voisi tarjota yhdistyksille ja yhteisölle mahdollisuutta järjestää erilaisia pop-up tapahtumia, jotka lisäisivät eri-ikäisten kaupunkilaisten kohtaamista (esim. ikäihmisten perjantai-iltapäivä kaffet).

Yhteisökontin visuaalinen ilme tehtäisiin taideprojektina nuorisopalveluiden koordinoimana niin,  että. konttiin maalattaisiin näkyvästi Järvenpään kaupungin tunnisteet.  Vaikka uudistetussa Rantapuistossa on pyritty huomioimaan kaikkien kaupunkilaisten tarpeet, yhteisökontilla voidaan edistää vielä nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kohtaamista ja olla todella siellä missä asukkaat viettävät vapaa-aikaansa.

Nuorisovaltuuston jäsen Jonna Ylimyllymaa on osallistunut asian valmisteluun.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto esittää kaupunkikehityslautakunnalle, että yhteisökontti otetaan käyttöön Rantapuistossa niin, että se olisi toiminnassa jo toukokuussa kun nuorisopalvelujen toiminta skeittiparkin läheisyydessä alkaa,

Päätös

Päätetään päätösehdoistuksen mukaisesti. Nuorisovaltuusto toivoo, että kontti saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi
  • Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Rantapuistoon on tuotu nuorisopalveluiden hallinnoima yhteisökontti, jonka tarkoituksena on edistää Järvenpään palveluiden toimimista rantapuistossa, sekä tarjota käyttöä myös yhdisyksille ja muille sidosryhmille. Kontti on käytettävissä koko kesäajan. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto on päättää järjestää kesäkuun jokaisena keskiviikkona klo 17-19 kaikille avoimet NUVA-kahvit, jonka tarkoituksena on edistää nuorisovaltuuston tunnettavuutta ja vuorovaikutusta kaupunkilaisten kanssa. 

Päätös

Päätetään päätösehdoituksen mukaisesti.