Nuorisovaltuusto, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 47 Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019

JARDno-2018-4282

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston tulee laatia itselleen toimintasuunnitelma ja talousarvio kullekin toimintakaudelle. Tästä tulee käydä ilmi seuraavia asioita:  ¤ Toiminta-ajatus,¤ Kokoukset, lautakuntatyöskentely, edustukset ja työryhmät, ¤ aloitteet ja esitykset, ¤ koulutus ¤ tiedottaminen, ¤ tapahtumat, ¤ yhteistyö

Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan työryhmän, jonka tehtävänä on yhdessä esittelijöiden kanssa laatia esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

Ehdotus

Esittelijä

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto nimeää työryhmän toimintasuunnitelman ja talousarvion työstämiseksi vuodelle 2019.  Työryhmään nimetään mukaan nuorisopalveluiden edustaja.

Päätös

Nuorisovaltuuston toimintasuunnitelma ja talousarviotyöryhmään ilmoittautuivat seuraavat henkilöt: Oskari Spåra, Arttu Honkanen, Emilia Suhonen, Pyry Aronen, Samuel Luukkanen, Jonna Ylimyllymaa, Saga Santonen, Niko Kotilainen ja Miro Pihlajamaa sekä yksi työntekijä nuorisotoimistosta.

Työryhmä sopii itsenäisesti kokousajoistaan.

Valmistelija

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy itselleen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja arvion taloudestaan vuodelle 2019.

Päätös

Nuorisovaltuusto päättää tehdä selvityksen hupparien hankinnoista ja tehdä hankinnan.

Jatketaan toimintasuunnitelman työstöä ja siirretään hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

Valmistelija

  • Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy itselleen toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja arvion taloudestaan vuodelle 2019.

Päätös

hyväksytään päätösehdoituksen mukaisesti.